พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 67  ประกาศให้ผู้รับประเมินทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
ประกาศให้ผู้รับประเมินทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  จังหวัดชลบุรี  อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ข่าวโดย : webmaster
เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2560 เวลา: 11:55:23
อ่าน 352 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:19:48:AM