พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 66  ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้เสียภาษีป้าย ไปรับแบบพิมพ์ (ภ.ป.๑)
ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้เสียภาษีป้าย ประกาศให้เจ้าของป้ายซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ข่าวโดย : webmaster
เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2560 เวลา: 11:47:56
อ่าน 367 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:48:26:AM