ต้นปรือคู่บ้าน จักสานขึ้นชื่อ เลื่องลือบุญประเพณี มั่งมีพืชเศรษฐกิจ วิถีชีวิตพอเพียง      
ประวัติและสภาพทั่วไป
      ข้อมูลหมู่บ้าน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้า OTOP ต.หนองปรือ

      
คณะผู้บริหาร อบต.
      สมาชิกสภา อบต.
      เจ้าหน้าที่ อบต.

      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนา 3 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      แผนการดำเนินงานประจำปี
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานการติดตาม


      
สำนักปลัด อบต.
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองส่งเสริมการเกษตร
   
      รายงานประจำปี
      
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
      ข้อมูลค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจ้ดจ้างราคากลาง การคำนวณราคากลาง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
            @ รายงานการวิเคราะห์ผลฯ
            @ ผลการจัดซื้อ-จ้างประจำปี
            @ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
      หนังสือราชการ(กรมส่งเสริมฯ)

      
พรบ / พรก
      กฏกระทรวงและระเบียบ พฤศจิกายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


ข้อความทั้งหมด   
 


  

ดาวโหลดโปรแกรม
Acrobat ที่นี่

 สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ): กิจกรรม

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2560
กิจกรรม การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 - 2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
วันพฤหัสบดี  ที่ 8 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีผู้บันทึก webmaster เมื่อ Thursday 08 Jun 17@ 12:13:53 ICT (680 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1554 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐
กิจกรรม

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันต้องเสียภาษีโรงเรือน  กำหนดสถานที่และระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีประจำปี 2560ผู้บันทึก webmaster เมื่อ Thursday 21 Jan 16@ 00:00:00 ICT (1590 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1084 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
กิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ Thursday 21 Jan 16@ 00:00:00 ICT (790 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1903 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
กิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ Thursday 21 Jan 16@ 00:00:00 ICT (1140 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1850 ไบต์ | แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

โครงการบัณฑิตน้อย ครั้งที่ ๓
กิจกรรม
โครงการบัณฑิตน้อย ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ Tuesday 03 Apr 12@ 10:47:53 ICT (3643 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2181 ไบต์ | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์, วัสดุ-อุปกรณ์การศึกษา ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้
กิจกรรม


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ Saturday 06 Aug 11@ 00:00:00 ICT (5863 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3900 ไบต์ | 19 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1, 2, 3 และ 4 ในพื้นที่ภาคกลาง จัดเวทีวิชากา
กิจกรรมผู้บันทึก webmaster เมื่อ Saturday 03 Jul 10@ 00:00:00 ICT (10583 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3364 ไบต์ | 24 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 8 เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพเย็บจักร และจักสาน
กิจกรรม
ผอ.ชิดชนก กันสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 8
เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพเย็บจักร และกลุ่มอาชีพจักสานผู้บันทึก webmaster เมื่อ Friday 04 Jun 10@ 00:00:00 ICT (4100 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3118 ไบต์ | 15 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ (30 วัน) หลักสูตรจักสาน
กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ (30 วัน) หลักสูตรจักสาน


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ Friday 04 Jun 10@ 00:00:00 ICT (4059 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2397 ไบต์ | 20 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมตำบลหนองปรือ
กิจกรรม ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมตำบลหนองปรือ
            ผู้บันทึก webmaster เมื่อ Friday 04 Jun 10@ 12:41:23 ICT (4238 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2024 ไบต์ | 19 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ภาพกิจกรรมศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมตำบลหนองปรือ (ศูนย์ CC)
กิจกรรม

ภาพกิจกรรมศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมตำบลหนองปรือ (ศูนย์ CC)
       ผู้บันทึก webmaster เมื่อ Friday 04 Jun 10@ 00:00:00 ICT (4021 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2661 ไบต์ | 22 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)

ภาพบรรยากาศประชาชนที่มาชำระภาษี
กิจกรรม


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ Monday 05 Jan 09@ 00:00:00 ICT (9428 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4601 ไบต์ | 48 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 3)

มหกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2551
กิจกรรม
          


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ Monday 20 Oct 08@ 00:00:00 ICT (11149 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2714 ไบต์ | 324 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันตำส้มตำ
กิจกรรม
ภาพบรรยากาศการแข่งขันตำส้มตำ  ในโครงการรณรงค์ปลูกข้าวพันธุ์ดีและวิถีชีวิตการทำนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี 2551  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรีผู้บันทึก webmaster เมื่อ Friday 25 Jul 08@ 13:22:13 ICT (37328 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1511 ไบต์ | 3323 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

พิธีเปิดงานรณรงค์ปลูกข้าวพันธุ์ดี และวิถีชีวิตการทำนา..
กิจกรรม พิธีเปิดงานรณรงค์ปลูกข้าวพันธุ์ดี และวิถีชีวิตการทำนาตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2551 ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรีผู้บันทึก webmaster เมื่อ Thursday 24 Jul 08@ 11:51:28 ICT (1937 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2238 ไบต์ | 31 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
กิจกรรม


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ Saturday 05 Apr 08@ 00:00:00 ICT (2072 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1948 ไบต์ | 14 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

พิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองปรือ
กิจกรรม


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ Monday 31 Mar 08@ 00:00:00 ICT (13983 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1658 ไบต์ | 4341 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 4)
คุณคิดว่าการให้บริการประชาชนของ อบต.หนองปรือเป็นอย่างไร?

บริการดีมาก
บริการพอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 35
คำแนะนำ: 859
นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสดขณะนี้มี 82 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
หน้าแรก ติดต่อเรา กระดานข่าว ค้นหา ถาม/ตอบ Webmaster

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ)
41 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140
      โทรศัพท์./โทรสาร. 0-3847-2210

สำหรับการแสดงผลแนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป โหมดการแสดงผล 1024*768