ต้นปรือคู่บ้าน จักสานขึ้นชื่อ เลื่องลือบุญประเพณี มั่งมีพืชเศรษฐกิจ วิถีชีวิตพอเพียง      
ประวัติและสภาพทั่วไป
      ข้อมูลหมู่บ้าน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้า OTOP ต.หนองปรือ

      
คณะผู้บริหาร อบต.
      สมาชิกสภา อบต.
      เจ้าหน้าที่ อบต.

      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนา 3 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      แผนการดำเนินงานประจำปี
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานการติดตาม


      
สำนักปลัด อบต.
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองส่งเสริมการเกษตร
   
      รายงานประจำปี
      
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
      ข้อมูลค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจ้ดจ้างราคากลาง การคำนวณราคากลาง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
            @ รายงานการวิเคราะห์ผลฯ
            @ ผลการจัดซื้อ-จ้างประจำปี
            @ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
      หนังสือราชการ(กรมส่งเสริมฯ)

      
พรบ / พรก
      กฏกระทรวงและระเบียบ พฤศจิกายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


ข้อความทั้งหมด   
 


  

ดาวโหลดโปรแกรม
Acrobat ที่นี่

 สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
สินค้า OTOP ต.หนองปรือ
หน้า: 1/4


กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานไม้ไผ่

ประวัติและการบริหารจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2545 โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน 16 คน ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน และพัฒนาชุมชนอำเภอ เนื่องจากเห็นฝีมือในการจักสานแต่ละชิ้นที่มีความละเอียด ปราณีต สวยงาม กลุ่มได้มีการคิดอย่างลงตัวจนเป็นที่ต้องการของตลาดจนได้รับความสนใจจากผู้ซื้อเป็นอย่างมาก

 อาณาเขต / ที่ตั้ง
0

จำนวนประชากร
จำนวนทั้งสิ้น 55 คน

 
อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา ทำสวน

 อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำหัตถกรรม

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
ขาดเงินทุน และอุปกรณ์ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า


กลุ่มจักสานตำบลหนองปรือ

ประวัติและการบริหารจัดการ

กลุ่มจักสานตำบลหนองปรือ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการหารายได้เสริมให้กับครอบครัว

กลุ่มในชุมชน
กลุ่มจักสานตำบลหนองปรือ

สภาพการรวมตัว
โครงสร้างของกลุ่มประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร สมาชิกกลุ่ม และที่ปรึกษา การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
มีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

อาณาเขต / ที่ตั้ง
ม.3 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และหมู่บ้านใกล้เคียง

จำนวนประชากร
จำนวนสมาชิกกลุ่มทั้งสิ้น 30 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา ทำสวน

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
จักสาน

หน้าถัดไป (2/4) หน้าถัดไป


หน้าแรก ติดต่อเรา กระดานข่าว ค้นหา ถาม/ตอบ Webmaster

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ)
41 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140
      โทรศัพท์./โทรสาร. 0-3847-2210

สำหรับการแสดงผลแนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป โหมดการแสดงผล 1024*768