ต้นปรือคู่บ้าน จักสานขึ้นชื่อ เลื่องลือบุญประเพณี มั่งมีพืชเศรษฐกิจ วิถีชีวิตพอเพียง      
ประวัติและสภาพทั่วไป
      ข้อมูลหมู่บ้าน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้า OTOP ต.หนองปรือ

      
คณะผู้บริหาร อบต.
      สมาชิกสภา อบต.
      เจ้าหน้าที่ อบต.

      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนา 3 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      แผนการดำเนินงานประจำปี
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานการติดตาม


      
สำนักปลัด อบต.
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองส่งเสริมการเกษตร
   
      รายงานประจำปี
      
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
      ข้อมูลค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจ้ดจ้างราคากลาง การคำนวณราคากลาง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
            @ รายงานการวิเคราะห์ผลฯ
            @ ผลการจัดซื้อ-จ้างประจำปี
            @ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
      หนังสือราชการ(กรมส่งเสริมฯ)

      
พรบ / พรก
      กฏกระทรวงและระเบียบ พฤศจิกายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


ข้อความทั้งหมด   
 


  

ดาวโหลดโปรแกรม
Acrobat ที่นี่

 สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
ข่าวประชาสัมพันธ์

Smile ประกาศให้เจ้าของป้ายซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อันต้องเสียภาษีป้าย  ประจำปี พ.ศ. 2560 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

Smile ประกาศกำหนดสถานที่และระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระเงินภาษีบำรุงท้องที่

Smile ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  จังหวัดชลบุรี  อันต้องเสียภาษีโรงเรือน  ประจำปี พ.ศ. 2560  ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

Smile ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  สมัยสามัญ ที่ 1/2559  ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

Smile 
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 (1/2559) 

Smile 
โครงการจ่ายภาษีตรงเวลาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

Smile 
ประกาศขายทอดตลาด  พัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  จำนวน  36  รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  
            -
รายละเอียดแนบท้าย

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ) All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2013-02-21 (3551 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
หน้าแรก ติดต่อเรา กระดานข่าว ค้นหา ถาม/ตอบ Webmaster

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ)
41 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140
      โทรศัพท์./โทรสาร. 0-3847-2210

สำหรับการแสดงผลแนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป โหมดการแสดงผล 1024*768