ต้นปรือคู่บ้าน จักสานขึ้นชื่อ เลื่องลือบุญประเพณี มั่งมีพืชเศรษฐกิจ วิถีชีวิตพอเพียง      
ประวัติและสภาพทั่วไป
      ข้อมูลหมู่บ้าน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้า OTOP ต.หนองปรือ

      
คณะผู้บริหาร อบต.
      สมาชิกสภา อบต.
      เจ้าหน้าที่ อบต.

      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนา 3 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      แผนการดำเนินงานประจำปี
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานการติดตาม


      
สำนักปลัด อบต.
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองส่งเสริมการเกษตร
   
      รายงานประจำปี
      
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
      ข้อมูลค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจ้ดจ้างราคากลาง การคำนวณราคากลาง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
            @ รายงานการวิเคราะห์ผลฯ
            @ ผลการจัดซื้อ-จ้างประจำปี
            @ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
      หนังสือราชการ(กรมส่งเสริมฯ)

      
พรบ / พรก
      กฏกระทรวงและระเบียบ พฤศจิกายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


ข้อความทั้งหมด   
 


  

ดาวโหลดโปรแกรม
Acrobat ที่นี่

 สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
ข้อมูลหมู่บ้าน

กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

 


ขอบเขตการปกครอง  
ตำบลหนองปรือ   มีจำนวน  10  หมู่บ้าน โดยแยกเป็น ดังนี้ 
   

 
หมู่ที่  1  บ้านหนองปรือ
นายจำนวน   วาจาสัตย์
กำนันตำบลหนองปรือ 
   
หมู่ที่  2  บ้านทรงธรรม
นายชูชาติ  พืชพันธ์ไพศาล
ผู้ใหญ่บ้าน
   
หมู่ที่  3  บ้านเกาะกลาง
นายคนอง  ก้านบัว
ผู้ใหญ่บ้าน
   
หมู่ที่  4  บ้านเกาะกะบก
นายเผชิญ  เจียมจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน
 
   
หมู่ที่  5  บ้านเหนือบ่อกรุ
นายมนตรี  คงรอด
 ผู้ใหญ่บ้าน
   
หมู่ที่  6  บ้านเนินตูม
นางปราณี   พิมพา
ผู้ใหญ่บ้าน
   
หมู่ที่  7  บ้านหนองไผ่
นายทรงวุฒิ    วาจาสัตย์
ผู้ใหญ่บ้าน
   
หมู่ที่  8  บ้านหนองไก่เถื่อน
นางสาวใจรักษ์  สร้อยทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
   
หมู่ที่  9  บ้านทรายมูล
นายประกิต  ประทุมมา
ผู้ใหญ่บ้าน 
   
หมู่ที่  10 บ้านหนองเซ่ง
นายวิชัย    ก้านบัว
ผู้ใหญ่บ้าน


สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ) All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2007-10-13 (13494 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
หน้าแรก ติดต่อเรา กระดานข่าว ค้นหา ถาม/ตอบ Webmaster

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ)
41 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140
      โทรศัพท์./โทรสาร. 0-3847-2210

สำหรับการแสดงผลแนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป โหมดการแสดงผล 1024*768