ต้นปรือคู่บ้าน จักสานขึ้นชื่อ เลื่องลือบุญประเพณี มั่งมีพืชเศรษฐกิจ วิถีชีวิตพอเพียง      
ประวัติและสภาพทั่วไป
      ข้อมูลหมู่บ้าน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้า OTOP ต.หนองปรือ

      
คณะผู้บริหาร อบต.
      สมาชิกสภา อบต.
      เจ้าหน้าที่ อบต.

      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนา 3 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      แผนการดำเนินงานประจำปี
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานการติดตาม


      
สำนักปลัด อบต.
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองส่งเสริมการเกษตร
   
      รายงานประจำปี
      
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
      ข้อมูลค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจ้ดจ้างราคากลาง การคำนวณราคากลาง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
            @ รายงานการวิเคราะห์ผลฯ
            @ ผลการจัดซื้อ-จ้างประจำปี
            @ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
      หนังสือราชการ(กรมส่งเสริมฯ)

      
พรบ / พรก
      กฏกระทรวงและระเบียบ พฤศจิกายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


ข้อความทั้งหมด   
 


  

ดาวโหลดโปรแกรม
Acrobat ที่นี่

 สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


***ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561***


  ประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
              -
ประกาศเชิญชวน , รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา , รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา , ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 


  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน  2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  4  ประตู  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
              -
ประกาศเชิญชวนคุณลักษณะเฉพาะ, รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา , รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา, ยกเลิกประกาศผู้ชนะ , ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   

 

  ประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
              -
ประกาศเชิญชวน , รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา , รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคายกเลิกประกาศเชิญชวน  


  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่  ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร  หมู่ที่ 8  บ้านหนองไก่เถื่อน ตำบลหนองปรือ ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
              -
ประกาศเชิญชวน, รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา, รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา,  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยที่อ่านหนังสือพิมพ์ - หน้าวัดทรงธรรม  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
              -
ประกาศเชิญชวน , รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา , รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา,  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  


 

***ประกาศสอบราคา, E-Auction ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560***


 โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองปรือ  หมู่ที่ ๓  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
              -
ประกาศเชิญชวน, รายชื่อผู้ซื้อซอง , รายชื่อผู้ยื่นซอง  ,  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน  บ้านหนองเซ่ง  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
            -
ประกาศเชิญชวน, รายชื่อผู้ซื้อซอง,  รายชื่อผู้ยื่นซอง,  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชนะ  แนวอินทร์  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
            -
ประกาศเชิญชวนรายชื่อผู้ซื้อซอง, รายชื่อผู้ยื่นซอง, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางบุญมา  หมีเฟื่อง  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
             -
ประกาศเชิญชวน, รายชื่อผู้ซื้อซอง, รายชื่อผู้ยื่นซอง , ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง (เชื่อมต่อสายเดิม)  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
              -
ประกาศเชิญชวน, รายชื่อผู้ซื้อซอง , รายชื่อผู้ยื่นซอง , ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อบริเวณบ้านนายสุกิจจา  วิเศษ  ถึงคลองส่งน้ำ  หมู่ที่ 2, 5  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
              -
ประกาศเชิญชวน, รายชื่อผู้ซื้อซอง, รายชื่อผู้ยื่นซอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา , ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
             -
ประกาศเชิญชวน, รายชื่อผู้ซื้อซอง, รายชื่อผู้ยื่นซอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา , ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองส่งน้ำ - คลองพระครู หมู่ที่ 4  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
            -
ประกาศเชิญชวน, รายชื่อผู้ซื้อซอง, รายชื่อผู้ยื่นซองประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  โครงการสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านเหนือบ่อกรุ - คลองยายหอม  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
             -
ประกาศเชิญชวนรายชื่อผู้ซื้อซอง , รายชื่อผู้ยื่นซองประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายมูล  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
            -
ประกาศเชิญชวน, รายชื่อผู้ซื้อซอง , รายชื่อผู้ยื่นซอง , ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


***ประกาศสอบราคา, E-Auction ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559***

  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนายสมควร  สวนสุวรรณ  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
          -
ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
  
โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และถนนคอนกรีตซอยนายโด่ง  แถวจันทร์ - ซอยศรีปทุม  หมู่ที่่ 6  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
          -
ประกาศเชิญชวนเอกสารสอบราคา, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางทอง  ขุนแน่น  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
          -
ประกาศเชิญชวนเอกสารสอบราคา, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพระครู  หมู่ที่ 1, 3, 4  เชื่อมต่อตำบลไร่หลักทอง  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
          -
ประกาศเชิญชวนเอกสารสอบราคา, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 5  ตั้งแต่บ้านนายประยงค์  ใบใหญ่ - ทำนบกั้นน้ำ  หมู่ที่ 2, 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
          -
ประกาศเชิญชวนเอกสารสอบราคา, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อซอยหนองไทร  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
         -
ประกาศเชิญชวนเอกสารสอบราคา, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


  โครงการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  จำนวน  19 เครื่อง  
            -
คุณลักษณะเฉพาะ
            - ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายมูล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามแบบ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
             -
ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศขายทอดตลาด  พัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  จำนวน  36  รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  
            -
รายละเอียดแนบท้าย
  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
            -
ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา***ประกาศสอบราคา, E-Auction ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558***


  โครงการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรงธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไก่เถื่อน  จำนวน  127 รายการ  
            -
ประกาศเชิญชวน, รายการรายละเอียดสื่อฯ, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างดาด คสล./วางท่อ คสล.  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  
            -
ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการสอบราคาจ้างวางท่อ คสล. สาย 331-เขตติดต่อตำบลหัวถนน-คลองกระบกเรียง, สายหนองเตาเหล้า-คลองกระบกเรียง, ซอยป่าสัก, ซอยพระลับ  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
            -
ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการสอบราคาจ้างวางท่อ คสล. บริเวณคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 6  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  
            -
ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยอ้อมเจริญถึงซอยทองหยิบ  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
  โครงการประกวดราคาจ้างวางท่อ คสล. บริเวณริมถนนลาดยางสายบ้านเหนือบ่อกรุ - ทรงธรรม  หมู่ที่ 5, 2  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
            -
ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองปรือ-หนองไผ่-หนองสะแก-หนองเซ่ง-331  หมู่ที่ 1, 3, 7, 10  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
            -
ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  ชนิด คสล. 3 ชั้น  จำนวน  1 หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
            -
ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการสอบราคาจ้างเหมาวางท่อ คสล. บริเวณริมถนนคอนกรีตสายพนัสนิคม - หัวถนน  หมู่ที่ 1, 3  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  
            -
ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบฯ, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการสอบราคาซื้อวัสดุหินคลุกกลบเกลี่ยหลุมบ่อถนนภายในตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
            -
ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบฯ, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการสอบราคาซื้อวัสดุลูกรังกลบเกลี่ยหลุมบ่อถนนภายในตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
            -
ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบฯ, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินตาฉาก - วัดหนองปรือ  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
***ประกาศสอบราคา, E-Auction ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557***


  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะกะแบก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนวัดทรงธรรม - ซุ้มประตูทางเข้าวัดทรงธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
  โครงวางท่อ คสล. บริเวณริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพนัสนิคม - หัวถนน  ช่วงบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 3 - บ้านเกาะกะบก หมู่ที่ 4  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะกะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (ยกเลิก)
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 โครงการวางท่อบล็อกคอนกรีต/ท่อ คสล./ดาด คสล. ภายในตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลกลางแจ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


***ประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556***

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภาคเรียนที่ 1/2556
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล เบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า  18 นิ้ว)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณริมคลองส่งน้ำ  หมู่ที่ 1, 3  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายหมู่บ้านเกาะกะบก - ทดกั้นน้ำ หมู่ที่ 4  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ) All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2007-11-07 (17609 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
หน้าแรก ติดต่อเรา กระดานข่าว ค้นหา ถาม/ตอบ Webmaster

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ)
41 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140
      โทรศัพท์./โทรสาร. 0-3847-2210

สำหรับการแสดงผลแนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป โหมดการแสดงผล 1024*768