ต้นปรือคู่บ้าน จักสานขึ้นชื่อ เลื่องลือบุญประเพณี มั่งมีพืชเศรษฐกิจ วิถีชีวิตพอเพียง      
ประวัติและสภาพทั่วไป
      ข้อมูลหมู่บ้าน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้า OTOP ต.หนองปรือ

      
คณะผู้บริหาร อบต.
      สมาชิกสภา อบต.
      เจ้าหน้าที่ อบต.

      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนา 3 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      แผนการดำเนินงานประจำปี
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานการติดตาม


      
สำนักปลัด อบต.
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองส่งเสริมการเกษตร
   
      รายงานประจำปี
      
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
      ข้อมูลค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจ้ดจ้างราคากลาง การคำนวณราคากลาง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
            @ รายงานการวิเคราะห์ผลฯ
            @ ผลการจัดซื้อ-จ้างประจำปี
            @ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
      หนังสือราชการ(กรมส่งเสริมฯ)

      
พรบ / พรก
      กฏกระทรวงและระเบียบ พฤศจิกายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


ข้อความทั้งหมด   
 


  

ดาวโหลดโปรแกรม
Acrobat ที่นี่

 สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
กองส่งเสริมการเกษตร

  


ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองปรือ
 


เกษตรประจำตำบลหนองปรือ

 


ชื่อ
 ตำแหน่ง
 นายกมล  อินทร์เทพ
 ประธานคณะกรรมกา
 นายชิงชัย  รอดทอง
 รองประธาน
 นายพิเชษฐ  แถวจันทร์
 กรรมการ
 นายจำนวน  วาจาสัตย์
 กรรมการ
 นายวิชัย  ก้านบัว
 กรรมการ
 นายชูชาติ  พืชพันธ์ไพศาล
 กรรมการ
 นายชำนาญ  ก้านบัว
 กรรมการ
 นายนิคม  เต่าสา
 กรรมการ
 นายดิลก  พวงภู่
 กรรมการ
 นางน้ำค้าง  บุญญา
 กรรมการ
 นางปราณี  พิมพา
 กรรมการ
 นางสุดใจ  มานพ
 กรรมการ
 นางสาวใจรักษ์  สร้อยทอง
 กรรมการ
 นางยุพิน  อนันตกูล
 กรรมการ
 นายณรงค์  มัติโก
 กรรมการ
 นางสาวมัจฉา หลวงราช
 กรรมการและเลขานุการ
 นางศิริวรรณ มั่นมโนธรรม
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 นายวัชรา  พิมพา
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ส่วนส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร
- งานบริหารงานการเกษตร
- งานส่งเสริมการผลิตการตลาด
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ) All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2007-10-14 (14510 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
หน้าแรก ติดต่อเรา กระดานข่าว ค้นหา ถาม/ตอบ Webmaster

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ)
41 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140
      โทรศัพท์./โทรสาร. 0-3847-2210

สำหรับการแสดงผลแนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป โหมดการแสดงผล 1024*768